Για τα καυσόξυλα

Τα είδη των καυσόξυλων διαφοροποιούνται ως προς τη θερμιδική τους αξία και ως προς την καταλληλότητά τους για τζάκια, ξυλόσομπες κλπ.
Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον καταλληλότερο τύπο ξύλου για τις δικές σας ανάγκες. Σημαντική είναι η φροντίδα για την ξήρανση και σωστή αποθήκευση των ξύλων.

Ο χρόνος που χρειάζεται για να στεγνώσει το ξύλο εξαρτάται από το είδος του, την εποχή που έχει κοπεί και τον τρόπο που αποθηκεύεται. Όσο πιο χοντρό είναι το ξύλο, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται.
Η καλύτερη περίοδος για κοπή ξύλου είναι από το Νοέμβριο έως το Μάιο, γιατί τότε το ξύλο έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό.